Floristry Apprenticeship in Wales - British Florist Association

Floristry Apprenticeship in Wales

Consultation on the content of the Floristry Welsh Apprenticeship at Level 2 and 3

Calling all Welsh Floristry employers, employees and training providers, you have an amazing opportunity to help shape Floristry Apprenticeships in Wales.

The Floristry Apprenticeships were last reviewed in 2012.  Members of the Floristry industry have worked on drafting new updated versions of the apprenticeship, which are now available to review and comment on via Survey Monkey at this link Floristry Apprenticeships.

To ensure the industry has highly qualified Florists we need you as the experts within the industry to please follow the link and complete the survey.  This should only take 15 minutes.

Even if you have never taken on an apprentice or never plan to take on an apprentice, please take the time to review the documents and complete the survey.  You are the experts and understand the industry and can help to shape Floristry training for the future.

The consultation will close on the 28th of November 2022.

If you have any questions, please contact Jenny Smith at Lantra jenny.smith@lantra.co.uk.

Further details


On behalf of Welsh Government, Lantra is contracted to undertake a four-week public consultation on the review of Floristry levels 2 and 3 Apprenticeship Framework Pathway for Wales.

We are inviting feedback on the revised draft Framework Pathway; and would be interested to hear from apprentices, employers, training providers, awarding bodies, assessors and other stakeholders in Wales to ensure the Framework Pathway is fit for purpose.

The current Framework Pathway document can be found at Floristry and the newly proposed draft Framework Pathway document can be found at New Framework.  The consultation will refer to these documents.

This consultation should take about 15 minutes to complete. The consultation will close on 28/11/22.

The data in this consultation will be collated by Lantra and shared with Welsh Government to provide an evidence based internal report.  The report will highlight the required changes in the Framework Pathway(s), to ensure that the revised Framework Pathway is fit for purpose.

Cyflwyniad
Ar ran Llywodraeth Cymru, mae Lantra wedi’i gontractio i gynnal ymgynghoriad cyhoeddus dros bedair wythnos ar yr adolygiad o Llwybr Fframwaith Prentisiaeth Gymreig
Floristry Lefelau 2 a 3 Llwybr Fframwaith Prentisiaethau i Gymru

Rydym yn gwahodd adborth ar y Llwybr Fframwaith drafft diwygiedig; a byddem yn hoffi clywed gan brentisiaid, cyflogwyr, darparwyr hyfforddiant, cyrff dyfarnu, aseswyr a rhanddeiliaid eraill yng Nghymru er mwyn sicrhau bod y Llwybr(au) Fframwaith yn addas i’r diben.

Mae’r ddogfen Llwybr Fframwaith bresennol i’w chael yn Blodeuwriaeth ac mae’r Llwybr Fframwaith drafft arfaethedig (Fframwaith gynt) yn Fframwaith Newydd. Bydd yr ymgynghoriad yn cyfeirio at y dogfennau hyn.

Dylai’r ymgynghoriad hwn gymryd tua 15 munud i’w gwblhau. Bydd yr ymgynghoriad yn cau ar 28/11/22.

Bydd y data yn yr ymgynghoriad hwn yn cael ei gasglu gan Lantra a’i rannu gyda Llywodraeth Cymru er mwyn darparu adroddiad mewnol sy’n seiliedig ar dystiolaeth.  Bydd yr adroddiad yn tynnu sylw at y newidiadau gofynnol yn y Llwybr(au) Fframwaith, er mwyn sicrhau bod y Llwybr Fframwaith diwygiedig yn addas i’r diben.

Get the latest updates delivered directly to your Inbox!